Стратегиялық жоспарлау, мониторинг және сапаны басқару бөлімі

2024-2029 жылдарға арналған университеттің стратегиялық даму жоспары

Сапа саласындағы саясат

Академиялық саясат

Университетінің сапа саласындағы мақсаттары

 

Негізгі мақсаттар
˗ ақпарат жинау және университетті дамытудың бағдарламалық құжаттарын іске асыру бойынша іс-шараларды талдау;
˗ университеттің даму стратегиясын іске асыруды қамтамасыз ету;
˗ Университетті дамыту стратегиясының өзгермелі сыртқы және ішкі жағдайларға, аймақтық және ұлттық деңгейде тұжырымдамалық және стратегиялық бағдарламалық құжаттарға сәйкестігін қамтамасыз ету;
˗ ақпарат жинауды, университеттің күшті және әлсіз жақтарын, сондай-ақ қолда бар сыртқы және ішкі ақпарат негізінде оның әлеуетті мүмкіндіктерін талдауды қамтитын экологиялық талдау;
˗ Университеттің даму стратегиясын іске асыру бойынша негізгі тиімділік көрсеткіштерін әзірлеу, мониторингтеу және жетілдіру;
˗ университеттің стратегиялық жоспарлау және бағдарламалық құжаттарының орындалуын бақылау мәселелері бойынша университет бөлімшелері мен қызметкерлерінің қызметін ақпараттық, ұйымдастырушылық және әдістемелік қамтамасыз ету;
˗ Университетті дамыту стратегиясының басым бағыттары бойынша жалпы университеттік жобаларды іске асыру мониторингі және аудиті;
˗ Даму стратегиясының жүзеге асырылуын бақылау және бағыттар бойынша негізгі көрсеткіштерге қол жеткізу, университет қызметінің тиімділігін арттыру мақсатында іске асыруды талдау;
˗ шешім қабылдау процесін оңтайландыру, іс-шараларды жоспарлау және тиімділігін арттыру мақсатында қызметтің негізгі бағыттары бойынша университет басшылығына аналитикалық деректерді дайындау және ұсыну;
˗ стратегиялық жоспарлау саласындағы әлемдік тәжірибені университетте одан әрі енгізу мақсатында зерттеу.

  Функциялар
˗ университетті дамытудың бағдарламалық құжаттарын қалыптастыруды қолдау, орындалуын талдау және олардың орындалуын бақылау;
˗ университет қызметінің көрсеткіштерін жақсартуға бағытталған ұсынымдар мен ұсыныстарды дайындау;
˗ Стратегияны іске асыруға әсер ететін сыртқы және ішкі факторларды, облыстың, республиканың әлеуметтік-экономикалық дамуының болжамдарын ескере отырып, Стратегия тиімділігінің негізгі көрсеткіштерін әзірлеу, оларды түзету бойынша ұсыныстар әзірлеу;
˗ бекітілген жобаларды іске асыру барысы туралы университет басшылығына мерзімді жиынтық есептерді дайындау;
˗ университет қызметі бойынша ақпараттық-талдамалық құжаттаманы дайындау;
˗ университетті дамытудың басым бағыттары шеңберінде БПҰ Стратегиясын іске асыруға және түзетуге бағытталған құжаттар мен ұсыныстарды сараптамалық бағалауды ұйымдастыру;
˗ Университеттің даму стратегиясының іске асырылуын бақылау, ауытқуларды анықтау, оны білім беру және ғылым саласындағы, қоғамның экономикалық және әлеуметтік өміріндегі даму тенденцияларына сәйкес түзету бойынша ұсыныстарды қалыптастыру.
 

 

1 2 3 4