Оқу процесін жоспарлау және ұйымдастыру бөлімі

Нурмаганбетова Жулдыз Анварбековна 

☎ Телефон: +7 (7252) 55-11-63

✉ E-mail: edu@tashenev.edu.kz


Бөлімде келесі мамандар жұмыс істейді:
1. Аширбекова Гульнур Шарипбековна
2. Байжанова Алма Амирхановна
3. Ақберді Бидос Әбутәліпұлы 
4. Сыдықова Асел Оспановна
5. Шырынхан Ондасын Муханбежанқызы


Оқу процесін жоспарлау және ұйымдастыру бөлімі Ж. А. Ташенев университетінің құрылымдық бөлімшесі болып табылады.

Бөлімнің мақсаты

Бөлімнің негізгі мақсаты - Ж. А. Ташенев университетінің даму стратегиясына сәйкес оқу процессін, оқу-әдістемелік жұмысты басқару, бақылау және жетілдіру, оқу үдерісін перспективалық және ағымдағы жоспарлауды ұйымдастыру, үйлестіру және бақылау.

Бөлімнің функциялары

Бөлімнің функциялары:
1. Қаржы департаментімен бірлесе отырып кафедралардың ОПҚ оқу жүктемесі мен штат кестесін келісу;
2. Оқу процесін жоспарлау және ұйымдастыру, оның ішінде оқытудың барлық нысандарына сабақ кестелерін дайындау үшін оқу процесінің кестесін әзірлеу жөніндегі жұмыстарды үйлестіру
3. Оқу жоспарларын, оқу процесінің кестелерін қалыптастыру бойынша жұмысты ұйымдастыру;
4. Оқу процесін қамтамасыз ету үшін оны тиімді пайдалану мақсатында аудиториялық қорды есепке алу және бөлу
5. Жоспарлау процесін басқару және ПОҚ оқу жүктемесінің орындалуын бақылау;
6. Университет кафедраларының ПОҚ педагогикалық жүктемесін орындау мониторингі және білім беру бағдарламаларын іске асыруды ұйымдастыру.
7. Университетте оқу жылына арналған оқу процесін ұйымдастыру және бақылау жоспарының жобасын әзірлеу;
8. Университетті жаңа оқу жылына дайындау кезінде іс-шаралар жоспарының жобасын әзірлеу; 
9. Факультеттер мен кафедраларда оқу процесін жоспарлау және ұйымдастыру бойынша нормативтік-әдістемелік құжаттарды әзірлеу.
10. Оқу процесін жетілдіру, оны жоспарлау мен ұйымдастыру сапасын жақсарту жөнінде ұсыныстар әзірлеу;
11. Университеттің кафедраларының, факультеттерінің және басқа оқу бөлімшелерінің оқу жұмыстарын үйлестіру;
12. Университеттің құрылымдық бөлімшелеріне оқу процесін жоспарлауды ұйымдастыру (факультеттердің, кафедралардың жұмыс жоспарлары, ПОҚ жеке жоспарлары және т. б.);

Бөлім жұмысының негізгі бағыттары университетте білім беру бағдарламаларын жобалау бойынша факультеттердің, кафедралардың қызметін ұйымдастыру; ҚР БҒМ тізіліміне білім беру бағдарламаларын тіркеу; білім беру қызметін лицензиялауға қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес жаңа білім беру бағдарламаларына құжаттарды дайындау бойынша жұмыстарды үйлестіру; факультеттердегі академиялық комитеттердің жұмысын үйлестіру; білім беру бағдарламаларын іске асырудың тиімділігіне мониторинг жүргізу болып табылады.
Бөлім сонымен қатар білім берудің екі деңгейі бойынша білім алушылардың кәсіптік практикасын жоспарлау және ұйымдастыру жұмысын, Платонус ААЖ-да автоматтандыру процесін үйлестіреді, практика бойынша рәсімдік құжаттарды әзірлейді, ынтымақтастық туралы шарттар жасасуға жәрдемдеседі, факультет/кафедра бойынша жауаптылармен және білім алушылармен әдістемелік жұмысты ұйымдастырады, білім беру ұйымдарымен практика үшін ақы төлеу бойынша жұмысты жүргізеді, семинарлар өткізеді, жұмыс берушілермен кездесулер, академиялық күнтізбелерде білім берудің екі деңгейінің барлық түрлерін оқу жоспарларымен тексереді, бөлімнің жұмысына әсер ететін мәселелерді шешеді. 
Бөлім сонымен қатар ғылыми-техникалық прогрестің, экономикалық дамудың, өндіріс пен әлеуметтік саладағы құрылымдық өзгерістердің талаптарына байланысты бұрын алынған кәсіби білім мен дағдыларды тереңдету немесе алу мақсатында ПОҚ біліктілігін арттыруды жоспарлаумен және оларды қайта даярлаумен, сондай-ақ азаматтардың өздерінің кәсіби даярлығын арттырудағы жеке қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында айналысады.

Сабақ кестесі

2023-2024 оқу жылының 1-ші семестрге арналған сабақ кестесі

📆 1 курс

📆 2 курс

📆 3 курс

📆 4 курс

☑ Platonus ААЖ

Құжаттар

Ережелер
💾 Оқу-әдістемелік  кеңес. Университет ережесі.
💾 Білім беру бағдарламаларын сапасын қамтамасыз ету бойынша академиялық комитет

💾 Білім беру бағдарламасын әзірлеу  және бекіту туралы
💾 Положение об учебно-методической комиссии факультета
💾 Профессор-оқытушылар құрамының біліктілігін арттыру және қайта дайындау
💾 Білім беру бағдарламаның оқу-әдістемелік кешені
💾 Пәннің оқу-әдістемелік кешені
💾 Білім алушының өзіндік жұмысын ұйымдастыру 
💾 Дипломдық жұмыстың (жобаның) мазмұны мен ұйымдастырылуы
💾 Оқу және оқу-әдістемелік әдебиеттерді баспаға  дайындау
💾 Оқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру және жүзеге асыру
💾 Академиялық адалдық кодексі
💾 «Антиплагиат» жүйесі негізінде жазба жұмыстардың өзіндік орындалуын қамтамасыз ету

💾 УЕ-28-22 Инклюзивті білім беру. Университет ережесі
💾 УЕ-35-22 Профессор-оқытушылар құрамының педагогикалық жүктемесін жоспарлау
💾 УЕ-36-22 Кәсіптік практиканы ұйымдастыру және өткізу


ЖҰМЫС НҰСҚАУЛАР

ЖН-11-22 Білім беру бағдарламасын дайындау

ЖН-01-22    Элективті пәндер каталогын дайындау
ЖН-02-22    Профессор-оқытушылар құрамының ашық сабақтары мен өзара сабаққа қатысуын жоспарлау және өткізу
ЖН-03-22    Пәннің оқу жұмыс бағдарламасының (Sillabus) жасалуы мен мазмұнына қойылатын жалпы талаптар
ЖН-04-22    Практикалық / семинар/ зертханалық сабақтарды өткізуге арналған әдістемелік нұсқауды әзірлеу
ЖН-05-22    СӨЖ тапсырмаларын орындауға арналған әдістемелік нұсқауды әзірлеу
ЖН-06-22    Курстық  жұмысты (жобаны) орындауға арналған әдістемелік нұсқауын дайындау
ЖН-07-22    Қосымша білім беру бағдарламаларының (Мinor) каталогын әзірлеу

💾 № 5494 «Антиплагиат. ВУЗ 4.0 оқу және ғылыми жұмыстардағы мәтіндік алғышарттарды анықтаудың бағдарламалық жүйесі» лицензиялық келісімі

💾 2022 жылғы 27 желтоқсандағы № 5494 лицензиялық шартқа акт

💾 2022/2023 оқу жылына арналған академиялық күнтізбесі

Оқу үрдісінің кестелері

Оқу үрдісінің кестелері

💾"Педагогикалық және жаратылыстану ғылымдары" факультетінің 2023-2024 оқу  жылындағы оқу  үрдісінің кестесі
💾 "Филология"  факультетінің 2023-2024 оқу  жылындағы оқу  үрдісінің кестесі
💾 "Бастауышта оқытудың педагогикасы мен әдістемесі" факультетінің  2023-2024 оқу  жылындағы оқу  үрдісінің кестесі
💾 "IT, экономика және құқық" факультетінің 2023-2024  оқу  жылындағы оқу  үрдісінің кестесі
💾 "Дене шынықтыру  және спорт" факультетінің 2023-2024 оқу  жылындағы оқу  үрдісінің кестесі


💾 2022-2023 оқу жылындағы "Ақпараттық технологиялар және экономика" факультетінің қысқартылған оқытылу бойынша оқу үрдісінің кестесі
💾 2022-2023 оқу жылындағы "Ақпараттық технологиялар және экономика" факультетінің жеделдетілген оқытылу бойынша оқу үрдісінің кестесі
💾 2022-2023 оқу жылындағы кешкі оқытылу бойынша оқу үрдісінің кестесі
💾 2022-2023 оқу жылындағы "Технология және дизайн" факультетінің қысқартылған оқытылу бойынша оқу үрдісінің кестесі
💾 2022-2023 оқу жылындағы "Технология және дизайн" факультетінің жеделдетілген оқытылу бойынша оқу үрдісінің кестесі
💾 2022-2023 оқу жылындағы қысқартылған оқытылу бойынша қысқартылған оқытылу бойынша оқу үрдісінің кестесі
💾 2022-2023 оқу жылындағы "Педагогика және филология" факультетінің жеделдетілген оқытылу бойынша оқу үрдісінің кестесі
💾 2022-2023 оқу жылындағы "Дене тәрбиесі және спорт" факультетінің қысқартылған оқытылу бойынша оқу үрдісінің кестесі
💾 2022-2023 оқу жылындағы "Дене тәрбиесі және спорт" факультетінің жеделдетілген оқытылу бойынша оқу үрдісінің кестесі


 

Жаңа пікірді жазу

Бұл өрістің мазмұны құпия ретінде сақталған және жарияланып көрсетілмейді.

Ограниченный HTML

  • Рұқсат етілген HTML тегтер: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Жол және абзац үзілімдері автоматты түрде қойылады.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.