ОҚУ ПРОЦЕСІ

💾 2023/2024 оқу жылына арналған академиялық күнтізбесі


 

Оқу үрдісінің кестелері

💾"Педагогикалық және жаратылыстану ғылымдары" факультетінің 2023-2024 оқу  жылындағы оқу  үрдісінің кестесі
💾 "Филология"  факультетінің 2023-2024 оқу  жылындағы оқу  үрдісінің кестесі
💾 "Бастауышта оқытудың педагогикасы мен әдістемесі" факультетінің  2023-2024 оқу  жылындағы оқу  үрдісінің кестесі
💾 "IT, экономика және құқық" факультетінің 2023-2024  оқу  жылындағы оқу  үрдісінің кестесі
💾 "Дене шынықтыру  және спорт" факультетінің 2023-2024 оқу  жылындағы оқу  үрдісінің кестесі


2022-2023 оқу жылының 1-ші және 2-ші семестрге арналған сабақ кестесі

1-ші семестрге арналған сабақ кестесі
1.   📆 "Педагогика және филология" факультетінің сабақ кестесі

2.   📆 "Технология және дизайн" факультетінің сабақ кестесі

3.   📆 "IT және экономика" факультетінің сабақ кестесі

4.   📆 "Дене шынықтыру және спорт" факультетінің сабақ кестесі

2-ші семестрге арналған сабақ кестесі
1.   📆 "Педагогика және филология" факультетінің сабақ кестесі

2.   📆 "Технология және дизайн" факультетінің сабақ кестесі

3.   📆 "IT және экономика" факультетінің сабақ кестесі

4.   📆 "Дене шынықтыру және спорт" факультетінің сабақ кестесі

💾 2022-2023 оқу жылындағы "Ақпараттық технологиялар және экономика" факультетінің қысқартылған оқытылу бойынша оқу үрдісінің кестесі
💾 2022-2023 оқу жылындағы "Ақпараттық технологиялар және экономика" факультетінің жеделдетілген оқытылу бойынша оқу үрдісінің кестесі
💾 2022-2023 оқу жылындағы кешкі оқытылу бойынша оқу үрдісінің кестесі
💾 2022-2023 оқу жылындағы "Технология және дизайн" факультетінің қысқартылған оқытылу бойынша оқу үрдісінің кестесі
💾 2022-2023 оқу жылындағы "Технология және дизайн" факультетінің жеделдетілген оқытылу бойынша оқу үрдісінің кестесі
💾 2022-2023 оқу жылындағы қысқартылған оқытылу бойынша қысқартылған оқытылу бойынша оқу үрдісінің кестесі
💾 2022-2023 оқу жылындағы "Педагогика және филология" факультетінің жеделдетілген оқытылу бойынша оқу үрдісінің кестесі
💾 2022-2023 оқу жылындағы "Дене тәрбиесі және спорт" факультетінің қысқартылған оқытылу бойынша оқу үрдісінің кестесі
💾 2022-2023 оқу жылындағы "Дене тәрбиесі және спорт" факультетінің жеделдетілген оқытылу бойынша оқу үрдісінің кестесі


Құжаттар

Ережелер
💾 Оқу-әдістемелік  кеңес. Университет ережесі.
💾 Білім беру бағдарламаларын сапасын қамтамасыз ету бойынша академиялық комитет
💾 Положение об учебно-методической комиссии факультета
💾 Профессор-оқытушылар құрамының біліктілігін арттыру және қайта дайындау
💾 Білім беру бағдарламаның оқу-әдістемелік кешені
💾 Пәннің оқу-әдістемелік кешені
💾 Білім алушының өзіндік жұмысын ұйымдастыру 
💾 Дипломдық жұмыстың (жобаның) мазмұны мен ұйымдастырылуы
💾 Оқу және оқу-әдістемелік әдебиеттерді баспаға  дайындау
💾 Оқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру және жүзеге асыру
💾 Академиялық адалдық кодексі
💾 «Антиплагиат» жүйесі негізінде жазба жұмыстардың өзіндік орындалуын қамтамасыз ету

💾 УЕ-28-22 Инклюзивті білім беру. Университет ережесі
💾 УЕ-35-22 Профессор-оқытушылар құрамының педагогикалық жүктемесін жоспарлау
💾 УЕ-36-22 Кәсіптік практиканы ұйымдастыру және өткізу
 

ЖҰМЫС НҰСҚАУЛАР

ЖН-11-22 Білім беру бағдарламасын дайындау

ЖН-01-22    Элективті пәндер каталогын дайындау
ЖН-02-22    Профессор-оқытушылар құрамының ашық сабақтары мен өзара сабаққа қатысуын жоспарлау және өткізу
ЖН-03-22    Пәннің оқу жұмыс бағдарламасының (Sillabus) жасалуы мен мазмұнына қойылатын жалпы талаптар
ЖН-04-22    Практикалық / семинар/ зертханалық сабақтарды өткізуге арналған әдістемелік нұсқауды әзірлеу
ЖН-05-22    СӨЖ тапсырмаларын орындауға арналған әдістемелік нұсқауды әзірлеу
ЖН-06-22    Курстық  жұмысты (жобаны) орындауға арналған әдістемелік нұсқауын дайындау
ЖН-07-22    Қосымша білім беру бағдарламаларының (Мinor) каталогын әзірлеу


💾 2022/2023 оқу жылына арналған академиялық күнтізбесі

💾 Оқу төлемақысынан жеңілдік беру және әлеуметтік қолдау туралы

💾 № 5494 «Антиплагиат. ВУЗ 4.0 оқу және ғылыми жұмыстардағы мәтіндік алғышарттарды анықтаудың бағдарламалық жүйесі» лицензиялық келісімі

💾 2022 жылғы 27 желтоқсандағы № 5494 лицензиялық шартқа акт

💾 Диплом жұмысын (жобаны) орындауға арналған әдістемелік нұсқау
💾 Қорытынды аттестаттау өткізу бойынша әдістемелік нұсқау
💾 Методические рекомендации по организации и проведению лекционных и практических занятий
💾 Методические указания по выполнению самостоятельной работы
💾 Өзіндік жұмысты орындау бойынша әдістемелік нұсқаулар
💾 Кәсіби практиканы өткізуге арналған әдістемелік нұсқау (педагогикалық бағыттары)
💾 Кәсіби практиканы өткізуге арналған әдістемелік нұсқау (6В02-Өнер және гуманитарлық ғылымдар, 6В03-Әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпарат, 6В04-Бизнес басқару және құқық, 6В05-Жаратылыстану ғылымдары…)

💾 Дипломдық жұмыстың (жобаның) мазмұны мен ұйымдастырылуы

💾 Диплом жұмыстарын (жоба) қорғау немесе кешенді емтиханды тапсыру кестесі

💾 Памятка для преподавателя: перевод дисциплины в онлайн-формат

💾 План мероприятий университета «Сырдария» на 2021-2022 учебный год по информационно-разъяснительной работе реализации учебного процесса в период ограничительных мер

💾 Жұмыс берушiлермен бiрлескен iс-шаралар жоспары

2021/2022 оқу жылында көктемгі семестрдегі оқу үдерісін ұйымдастыру туралы

2021/2022 оқу жылында күзгі семестрдегі оқу үдерісін ұйымдастыру туралы

2020-2021 оқу жылының 1 және 2 семестр бойынша аралас және онлайн сабақ кестесі

1 семестр 2020-2021 онлайн сабақ кестесі

📆 "Дене тәрбиесі және спорт" факультетінің онлайн сабақ кестесі

📆 "Дизайн және өнер" факультетінің онлайн сабақ кестесі

📆 "Жаратылыстану" факультетінің онлайн сабақ кестесі

📆 "Жаратылыстану" факультетің онлайн сабақ кестесі (ХБ)

📆 "Заңтану, экономика және қашықтықтан оқыту" факультетінің онлайн сабақ кестесі

📆 "Филология және гуманитарлық" факультетінің онлайн форматтағы сабақ кестесі

 

2 семестр 2020-2021 аралас және онлайн сабак кестесі

📆 "Дене тәрбиесі және спорт" факультетінің аралас форматтағы сабақ кестесі

📆 "Дизайн және өнер" факультетінің онлайн сабақ кестесі

📆 "Дизайн және өнер" факультетінің аралас форматтағы сабақ кестесі

📆 "Жаратылыстану" факультетің онлайн сабақ кестесі

📆 "Жаратылыстану" факультетінің аралас форматтағы сабақ кестесі

📆 "Заңтану, экономика және қашықтықтан оқыту" факультетінің аралас форматтағы сабақ кестесі

📆 "Филология және гуманитарлық білім" факультетінің онлайн сабақ кестесі

📆 "Филология және гуманитарлық білім" факультетінің аралас форматтағы сабақ кестесі

2021-2022 оқу жылының 1-ші және 2-ші семестрге арналған сабақ кестесі

1-ші семестрге арналған сабақ кестесі (Аралас форматтағы сабақтар кестесі)
1.   📆 "Ақпараттық технологиялар және жаратылыстану ғылымдары" факультетінің аралас форматтағы сабақ кестесі
2.   📆 "Спорт және өнер" факультетінің аралас форматтағы сабақ кестесі (ДШ)
3.   📆 "Ақпараттық технологиялар және жаратылыстану ғылымдары" факультетінің аралас форматтағы сабақ кестесі (ХБ)
4.   📆 "Заңтану және экономика" факультетінің аралас форматтағы сабақ кестесі
5.   📆 "Спорт және өнер" факультетінің аралас форматтағы сабақ кестесі (Өнер)
6.   📆 "Филология және гуманитарлық білім" факультетінің аралас форматтағы сабақ кестесі

2-ші семестрге арналған сабақ кестесі (Аралас форматтағы сабақтар кестесі)

 1. 📆 "Гуманитарлық ғылымдар және заң" факультетінің аралас форматтағы сабақ кестесі 
 2. 📆  "Жаратылыстану және экономика" факультетінің аралас форматтағы сабақ кестесі (ХБ)
 3. 📆  "Жаратылыстану және экономика" факультетінің аралас форматтағы сабақ кестесі
 4. 📆  "Спорт және өнер" факультетінің аралас форматтағы сабақ кестесі (Өнер)
 5. 📆 "Спорт және өнер" факультетінің аралас форматтағы сабақ кестесі (ДШ)

📆 "Инновациялық ғылыми зерттеу, кәсіптік практика және қашықтықтан оқыту" орталығы 2021-2022 оқу жылының сабақ кестесі 

📆 2021-2022 оқу жылы сабақ кестесі (Zoom, Платонус) Инновациялық ғылыми-зерттеу, кәсіптік практика және қашықтықтан оқыту орталығы (2 жылдық)
📆 2021-2022 оқу жылы сабақ кестесі (Zoom, Платонус) Инновациялық ғылыми-зерттеу, кәсіптік практика және қашықтықтан оқыту орталығы (3 жылдық)
📆 5 жж - 2 семестр

САНИТАРЛЫҚ-ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ РЕЖИМДІ  ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ РЕГЛАМЕНТІ ЖӘНЕ ОНЫ БІЛІМ АЛУШЫЛАР МЕН УНИВЕРСИТЕТ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ САҚТАУЫ

КОРОНАВИРУСТЫҚ ИНФЕКЦИЯНЫҢ ТАРАЛУЫНА БАЙЛАНЫСТЫ ШЕКТЕУ ШАРАЛАРЫ КЕЗЕҢІНДЕ ОҚУ ПРОЦЕСІН ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ
(2021-2022 оқу жылы)

2021-2022 оку жылы (I жарты жылдык) университет бойынша ашык сабак жоспары

Ашық сабақтарын бейнелер

Ашық сабақтарын суреттер (I жарты жылдык)

Ашық сабақтарын суреттер (II жарты жылдык)

2021-2022 оку жылы (II жарты жылдык) университет бойынша ашык сабак жоспары

Пәннің оқу-әдістемелік кешендері

1. "Бағдарламалық қамтамасыз ету" кафедрасы
2. "Педагогика және психология" кафедрасы
3. "Білім беру технологиялары" кафедрасы
4. "Бейнелеу өнері және дизайн" кафедрасы
5. "Дене шынықтыру және спорт" кафедрасы
6. "Жаратылыстану ғылымдар" кафедрасы
7. "Жоғары математика және физика" кафедрасы
8. "Филология" кафедрасы
9. "Отан және шетел тарихы" кафедрасы
10. "Қуқық және экономика" кафедрасы
11. "Музыкалық білім" кафедрасы
12. "Шетел тілдері" кафедрасы

Ережелер, нұсқаулар
 1. Қорытынды аттестаттауды ұйымдастыру бойынша анықтама
 2. COVID-19 коронавирустық инфекция пандемиясы кезеңінде емтихан және қорытынды аттестаттауды ұйымдастыру бойынша әдістемелік нұсқау
 3. Білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау және аралық аттестаттау өткізу. Ереже.
 4. Диплом жұмыстарын қорғау немесе кешенді емтиханды тапсыру кестесі
 5. ҚОРЫТЫНДЫ АТТЕСТАТТАУ. Ереже.
 6. "Platonus" ААЖ-сімен жұмыс жасауға арналған нұсқаулық
 7. Инструкция пользователя "Преподаватель" по модулю "Задания"
 8. Инструкция пользователя "Обучающийся" по модулю "Задания"
 9. Zoom бағдарласымен жұмыс жасауға арналған нұсқаулық
 10. Қосымша білім платформалар
 11. Короновирустан қорғау ережелер
Platonus. Студенттерге арналған бейненұскаулықтар
 1. Platonus. Тапсырма тағайындау: https://youtu.be/4B-NLVp1RHI
 2. Platonus. Тапсырманы жіберуге нұсқаулық: https://youtu.be/x70bW6jzkvk
 3. Platonus. Студенттерге арналган нұскаулық: https://youtu.be/6-0rlM79pfw
Академиялық саясат

Дорожная карта университета «Сырдария» по дальнейшему совершенствованию учебного процесса с применением ДОТ

 


Аудио/бейне дәрістер

1. Бейнедәрістер YouTube-каналда:  https://youtu.be/O43On4unrDQ?list=PLdc23N_iHdFVnlqANMClcyJN6ORcfYAfZ

Конакбаева Улжамал Жандаралиевнаның жариялаған бейнедәрістері (2023 ж.)

    Абенова Лаззат Усманқызының жарияланған бейнедәрістер жинағы (2020ж.)

        ► Лекция сабақтары (10)  ► Практика сабақтары (10)

    Абенова Лаззат Усманқызының жарияланған бейнедәрістер жинағы (2021ж.)

        ► Абайтану (10) ► Әдебиеттануға кіріспе (10)

    Небесаева Жанар Орынбековнаның жарияланған бейнедәрістер жинағы (2021ж.)

        ► Академиялық сурет (10)

2. Университет оқытушыларының аудио/бейне дәрістерінің тізімі

    💾 Moodle платформасын пайдалану туралы қысқаша ақпарат

    💾 Қашықтықтан оқыту үшін Moodle жүйесіне жүктелген 264 бейнедәрістер туралы мәліметтер

3. Университет оқытушыларының электрондық оқулықтарының тізімі (350)

4. Университеттің электронды кітапханасының 9270 ресурстары

5. Университеттің электронды кітапханасы: https://lib.tashenev.edu.kz/