Ғылым және зерттеу жұмыстары жөніндегі проректоры

Арзымбетова Шолпан Жаксылыковна

Ғылым және зерттеу жұмыстары жөніндегі проректоры
педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент

✆ Телефон: +7 701 222 7329
✉ E-mail: science@tashenev.edu.kz 


Жауапкершілік саласы: Ғылыми, әдістемелік және ғылыми жұмысқа басшылық жасайды; кафедралардың ғылыми-әдістемелік және ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыруды жүзеге асырады; ғылыми конференциялар ұйымдастырады; магистранттарды, докторанттарды (зерттеушілерді) даярлауды және ғылыми-педагогикалық кадрлардың біліктілігін арттыруды бақылайды; ғылым жетістіктерін қолдану жөніндегі шараларды әзірлейді; студенттердің ғылыми қоғамдарын басқарады; ғылыми-зерттеу бөлімі мен ғылыми зертханаларды басқарады.

Ғылыми еңбектер

💾 «Жастар және ғылым – 2023» республикалық ғылыми-тәжірибелік студенттік конференцияның ғылыми мақалалар жинағы.
 Шымкент, 2023. 576 бет
І бөлім.   ІІ бөлім. 

💾 «Ғылым-білім-өнер интеграциясы: перспективалық жобалар» халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары / жалпы ред.басқарған Ш.Д.Наралиева. – Шымкент: Жұмабек Тәшенев атындағы университеті, 2023. – 809 б.

💾 «Захириддин Мұхаммед Бабурдың шығармашылығы және әлем мәдениеті» тақырыбындағы халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция жинағы / жалпы ред.басқарған Ш.Д.Наралиева. – Шымкент: Жұмабек Тәшенев атындағы университеті, 2023. – 319 б.

💾 «Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы - 2023» конкурсына Жұмабек Ахметұлы Тәшенев атындағы университеттің профессор-оқытушылар құрамынан үміткерлерді ұсыну туралы (2023-2024 оқу жылындағы Ғылыми Кеңес отырысының №4 хаттамасынан көшірме, 27.10.2023)  

💾 ЖЖОКБҰ комиссиясының шешімі №1 (10.11.2023ж.)


2022-2023 оқу жылдарында өткізілетін Ғылыми-зерттеу жұмыстарының жоспары

Халықаралық байланыстар

Байқаулар, конференциялар

☑ Студенттердің ғылыми үйірмелері туралы мәлімет

ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫ

Университетінің ғылыми-зерттеу жұмыстары мен шығармашылық қызмет бағыттарын таңдаудағы саясаты білім мен ғылымды дамытудың мемлекеттік бағдарламасы негізінде әзірленген университетті дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған стратегиялық жоспарына сәйкес келеді. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 27 желтоқсандағы № 988 қаулысымен бекітілген (28.08.2020 ж., № 1 хаттама), (https://tashenov.edu.kz/docs/strateg-2025.pdf) Қазақстан Республикасының 2020-2025 жылдарға арналған ).
Ғылыми-зерттеу және шығармашылық қызмет университеттің миссиясына сәйкес айқындалады: заманауи талаптарға сәйкес білім, ғылым және инновацияны интеграциялау және Қазақстан Республикасының даму стратегиясына сәйкестендіру, сондай-ақ университет секторларын ғылыми қамтамасыз ету. экономикасы және аймақ пен елдің әлеуметтік басымдығы.
Ғылыми-зерттеу және шығармашылық қызметтің негізгі мақсаты – Ж.А.Тәшенев атындағы университетінің ғылыми және интеллектуалдық әлеуетін жан-жақты пайдалануға, ғылыми-зерттеу жұмыстарының тиімділігін арттыру үшін ғылыми-өндірістік қызметті кешенді дамытуға, ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстардың нәтижелерін және білім сапасы, инновациялық қызметті ұйымдастыру, ғалымдар мен мамандар арасындағы халықаралық ынтымақтастықты нығайту және білім беру бағдарламаларын жүзеге асыру.
2018 жылғы 21 мамырда «Ғылым туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 23-бабына сәйкес Ж.А.Тәшенев атындағы университеті ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық субъекті ретінде аккредитациядан өтті. Қазақстан Республикасының мемлекеттік бюджеті есебінен ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет конкурсына қатысу үшін МК № 005187 арнайы сериялы куәлік берілді.

Аккредиттеу туралы куәлік

Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары

Университеті студенттерінің ғылыми-зерттеу жұмыстары оқуда да, мектептен тыс уақытта да жүргізіледі. Күндізгі бөлімде оқитын студенттердің жалпы санының кемінде 38%-ы ғылыми-зерттеу жұмыстарымен айналысады. Студенттердің зерттеу пәндері кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамының ғылыми зерттеулерінің бағыттарына сәйкес келеді.
Ғылыми жобаны бастаған әрбір студент қатты зардап шегеді. Олар үшін зерттеу ең үлкен ғылыми жоба болып табылады. Саланы білу, әдіс-тәсілдерді жоспарлау, деректер жинау, іздеу, талдау, қағаз жазу өте қиын сияқты. Шындығында, ғылыми зерттеу – ғылыми білімді меңгеру үшін теорияны, қиялды, шығармашылықты, тәртіп пен құрылымды зерттеуді, тәжірибе жасауды және сынауды қажет ететін процесс. Стратегиялық бағыттылық зерттеудің басынан аяғына дейін сақталуы керек. Ол үшін сіз өз мекемеңіздің талаптарымен және ресурстарымен танысып, жұмысты уақытында аяқтай білуіңіз керек. Әдетте, ғылыми жобаны әзірлеу кезінде сізге жетекшінің қолдауы мен кеңесі қажет. Мұғалімнің жетекшілігімен бұл қызығушылық студенттерді ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыруға тартудың күшті ынталандыруына айналуы мүмкін, бұл әзірлемелерді енгізуге, конкурстарға қатысуға және ғылыми жұмыстарды, гранттарды жеңіп алуға, қаржыландыруға әкелуі мүмкін. Кафедраларда жүргізілген ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелері зертханалық, курстық, диссертация және кандидаттық диссертацияларды орындау кезінде оқу процесінде қолданылатын әзірлемелер болып табылады.
Осылайша, ғылыми-зерттеу жұмыстарымен белсенді және нәтижелі айналысатын студенттердің зерттеуге қатыспаған әріптестеріне қарағанда, алған білімдері мен дағдыларын іс жүзінде қолдануға байланысты кәсіби құзыреттіліктері жиі кездеседі.

 

Авторлық құқықтар мен патенттер

Университет оқытушылары алған авторлық куәліктер мен патенттер тізімі

Тема публикации

Характер работы

Место публикации

Авторы

Свидетельство

1

2

3

4

5

6

1

Химиялық металданудың алдында диэлектриктердің бетін белсендіру тәсілі

Патент

Пайдалы модельге патент. №5088. 2020/0079.2. 26.06.2020.

Абдуразова П

💾

2

Мақта-мата материалдарының бетіне күміс қабықшаларын қондыру тәсілі

Патент

Пайдалы модельге патент. №4342.

2018/0172.1. 04.10.2019.

Абдуразова П

💾

3

Электронды оқулық. Биология оқыту әдістемесі

ЭЕМ-ге арналған бағдарлама

Авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу куәлігі №13435, 23.11.2020

Абдукадирова Г

Қозыбай М

Тасыбай Р

💾

4

Study book. Modern aspects of inorganic chemistry

Әдеби туынды

Авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу куәлігі №12650, 16.10.2020

Абдуразова П

💾

5

Study book. Theoretical Foundations of Organic Chemistry

Әдеби туынды

Авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу куәлігі №12692, 20.10.2020

Абдуразова П

💾

6

Study book. Organic Chemistry

Әдеби туынды

Авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу куәлігі №12695, 20.10.2020

Абдуразова П

💾

 

Электронный учебник. Педагогика высшей школы

Программа для ЭВМ

Авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу куәлігі №7543, 15.01.2020

Мусабекова Г.Т.

💾

7

Профессиональный русский язык: учебное пособие для студентов образовательной программы 5В011400-“История”

Әдеби туынды

Авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу куәлігі №7226, 24.12.2019

Токмурзаев Б.С.

💾

8

Электронный учебник. Степной край в имперской системе аграрной колонизации России (вторая половина XIX - начало XX века).

Программа для ЭВМ

Авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу куәлігі №6989, 11.12.2019

Токмурзаев Б.С.

💾

9

Оқу құралы. Əдебиеттану ғылымына кіріспе

Әдеби туынды

Авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу куәлігі №6931, 10.12.2019

Абенова Л

💾

10

Электронный учебник. Тарихты оқыту əдістемесі

Программа для ЭВМ

Авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу куәлігі №6372, 12.11.2019

Апашева С.Н.

💾

11

Электронный учебник. Тіл мəдениеті

Программа для ЭВМ

Авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу куәлігі №6377, 12.11.2019

Байболова А.

💾

12

Электронный учебник. История Древнего мира

Программа для ЭВМ

Авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу куәлігі №6191, 01.11.2019

Токмурзаев Б.С.

💾

13

Электронды оқулық. Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы (ерекше бөлім).

ЭЕМ-ге арналған бағдарлама

Авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу куәлігі №6262, 05.11.2019

Төребаева А.С.

💾

14

Электронды оқулық. Салық жəне салық салу

ЭЕМ-ге арналған бағдарлама

Авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу куәлігі №6264, 05.11.2019

Бакиров Е.А.

💾

 

Электронный учебник Методика воспитательной работы в вузе.

Программа для ЭВМ

Авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу куәлігі №6215, 01.11.2019

Мусабекова Г.Т.

💾

15

Электронды оқулық. Программалау (Турбо Паскаль).

ЭЕМ-ге арналған бағдарлама

Авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу куәлігі №5759, 11.10.2019

Сарайбаев М.Ш.

💾

16

Электронды оқулық. Мəліметтер қорын басқару жүйесі.

ЭЕМ-ге арналған бағдарлама

Авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу куәлігі №5760, 11.10.2019

Асилбаева А.П

💾

17

Электронды оқулық. Қаржы нарығы жəне делдалдар

ЭЕМ-ге арналған бағдарлама

Авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу куәлігі №5772, 11.10.2019

Адамбекова М.

💾

18

Оқу құралы. Қолданбалы электрохимия

Әдеби туынды

Авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу куәлігі №5779, 14.10.2019

Абдуразова П

💾

19

Электронды оқулық. Археология

ЭЕМ-ге арналған бағдарлама

Авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу куәлігі №5762, 11.10.2019

Апашева С.Н.

💾

20

Study guide. Applied electrochemistry

Әдеби туынды

Авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу куәлігі №5778, 14.10.2019

Абдуразова П

💾

21

Учебное пособие. Прикладная электрохимия

Әдеби туынды

Авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу куәлігі №5777, 14.10.2019

Абдуразова П

💾

22

Оқу құралы. Электрохимияның қазіргі мәселелері.

Әдеби туынды

Авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу куәлігі №3939, 11.06.2019

Қобланова О.Н. Абдуразова П

💾

23

Study guide. The chemistry of nonmetals.

Әдеби туынды

Авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу куәлігі №4001, 13.06.2019

Қобланова О.Н. Абдуразова П

Әбдібаева Е.У.

💾

24

Оқулық. Физикалық химия.

Әдеби туынды

Авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу куәлігі №3899, 07.06.2019

Қобланова О.Н. Абдуразова П

💾

25

Оқу құралы. Химиялық экспериментті жүргізу әдістемесі

Әдеби туынды

Авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу куәлігі №3840, 04.06.2019

Қобланова О.Н. Абдуразова П.

Әбдібаева Е.У

Ахынова У.С.

💾

26

Учебное пособие. Степной край в имперской системе аграрной колонизации России (вторая половина XIX–начало ХХ века).

Әдеби туынды

Авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу куәлігі №3928, 11.06.2019

Токмурзаев Б.С.

💾

27

Электронды оқулық “Абайтану”

ЭЕМ-ге арналған бағдарлама

Авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу куәлігі №4002, 13.06.2019

Абенова Л

💾

28

Оқу құралы

Ежелгі дəуір əдебиеті

Әдеби туынды

Авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу куәлігі №3929, 11.06.2019

Абенова Л

💾

29

Электронды оқулық. Қазақстан биоресурстары (практикалық жұмыстар)

ЭЕМ-ге арналған бағдарлама

Авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу куәлігі №4029, 14.06.2019

Исмайлова К.Б. Дошманов Е.К. Исабеков Б.Д.

💾

30

Көркемөнерден білім алуға арналған терминологиялық сөздік (қазақ, орыс, ағылшын, түрік тілдерінде)

Құрамдас туынды

Авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу куәлігі №12856, 27.10.2020

Небесаева Ж.О.

💾

31

Көркем білім берудегі ұлттық сана мен мәдени құндылықтардың өркендеуі

Ғылыми туынды

Авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу куәлігі №12800, 23.10.2020

Небесаева Ж.О.

💾

32

Электронды оқулық. Тəрбие жұмысының теориясы мен əдістемесі.

ЭЕМ-ге арналған бағдарлама

Авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу куәлігі №6303, 07.11.2019

Исаева К.А.

💾

 

Жаңа пікірді жазу

Бұл өрістің мазмұны құпия ретінде сақталған және жарияланып көрсетілмейді.

Ограниченный HTML

  • Рұқсат етілген HTML тегтер: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Жол және абзац үзілімдері автоматты түрде қойылады.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.