Білім беру бағдарламалар және элективті пәндер каталогтар

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАР
💾 География-тарих мұғалімдерін даярлау бойынша білім беру бағдарламасы
💾 Тарих мұғалімдерін даярлау бойынша білім беру бағдарламасы
💾 География мұғалімдерін даярлау бойынша білім беру бағдарламасы
💾 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімін даярлау бойынша білім беру бағдарламасы

💾 «6В01704-Өзбек тілі мен әдебиеті мұғалімін даярлау»
💾 «Кітапхана ісі» бойынша білім беру бағдарламасы
💾 Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау бойынша білім беру бағдарламасы
💾 Физика пәні мұғалімін даярлау бойынша білім беру бағдарламасы
💾 6В01101-«Педагогика және психология» модульдік білім беру бағдарламасы
💾 6В01201-«Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту» модульдікбілім беру бағдарламасы
💾 Информатика білім беру бағдарламасы
💾 Информатика мұғалімдерінің даярлау бойынша білім беру бағдарламасы
💾 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету білім беру бағдарламасы
💾 Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлау білім беру бағдарламасы
💾 Музыка мұғалімдерін даярлау бойынша білім беру бағдарламасы
💾 Дизайн білім беру бағдарламасы
💾 Математика  пәні мұғалімін даярлау бойынша білім беру бағдарламасы
💾 6В04201- «Құқықтану» білім беру бағдарламасы
💾 Қаржы білім беру бағдарламасы
💾 Есеп және аудит білім беру бағдарламасы

ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР КАТАЛОГТАР
💾 6В01101 - "ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯ" білім беру бағдарламасының элективті пәндер каталогы
💾 6В01201 -«МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ТӘРБИЕЛЕУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ» білім беру бағдарламасының элективті пәндер каталогы
💾 6В01301 - «Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі» білім беру бағдарламасының элективті пәндер каталогы
💾 6В01401 - «Дене шынықтыру мұғалімін даярлау»білім беру бағдарламасының элективті пәндер каталогы
💾 6В01403 - «Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлау» білім беру бағдарламасының элективті пәндер каталогы
💾 6В01501 - Математика мұғалімдерін даярлау білім беру бағдарламасының элективті пәндер каталогы
💾 6В01502 - Физика мұғалімдерін даярлау білім беру бағдарламасының элективті пәндер каталогы
💾 6В01503 - «Информатика мұғалімдерін даярлау» білім беру бағдарламасының элективті пәндер каталогы
💾 6В01506 – «География мұғалімдерін даярлау» білім беру бағдарламасының элективті пәндер каталогы
💾 6В01509 – «География-тарих мұғалімдерін даярлау» білім беру бағдарламасының элективті пәндер каталогы
💾 6В01601 - «Тарих» білім беру бағдарламасының элективті пәндер каталогы
💾 6В01701 - «Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімін даярлау» білім беру бағдарламасының элективті пәндер каталогы

💾 6В01704 - «ӨЗБЕК ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТІ МҰҒАЛІМІН ДАЯРЛАУ»  БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР КАТАЛОГЫ
💾 6В03201 - «Кітапхана ісі»  білім беру бағдарламасының элективті пәндер каталогы
💾 6В06102 - «Информатика» білім беру бағдарламасының элективті пәндер каталогы
💾 6В06101 - «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» білім беру бағдарламасының элективті пәндер каталогы
💾 6В01601 - «Дизайн» білім беру бағдарламасының элективті пәндер каталогы
💾 6В04101 - «Есеп және аудит» мамандығына арналған элективті пәндер (модульдер) каталогы
💾 6В05090 - «Қаржы» білім беру бағдарламасының элективті пәндер каталогы
💾 6В04201 - «Құқықтану» білім беру бағдарламасының элективті пәндер каталогы

 


Басқа құжаттар
💾 Университеттің стратегиялық даму жоспарының орындалуы барысында 2020-2021 оқу жылының жылдық есебі

💾 Қосымша білім беру бағдарламаларының (minor) каталогы 2020-2021 оқу жылында қабылданғандар үшін
💾 Каталог дополнительных образовательных  программ (minor) для поступивших в 2020-2021 учебном году
💾 Академиялық саясат
💾 Стратегиялық даму жоспары
💾 Сапа саласындағы саясат
💾 Сапа саласындағы мақсаттары
💾 Жұмабек Ахметұлы Тәшенев атындағы университеті оқытушылар мен студенттердің ар-намыс кодексі