Профессор ғылыми атағына Б.С.Токмурзаевты ұсыну туралы

💾 60100 – «Тарих және археология» мамандығы бойынша қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағын ізденуші туралы анықтама (PDF)

💾 60100 – «Тарих және археология» мамандығы бойынша қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағын ізденуші туралы анықтама (DOCX)
 

💾 Справка о соискателе ученого звания ассоциированного профессора (доцента) по специальности 60100 – «История и археология» (PDF)

💾 Справка о соискателе ученого звания ассоциированного профессора (доцента) по специальности 60100 – «История и археология» (DOCX)
 

💾 Список публикаций в международных рецензируемых изданиях (PDF)

💾 Список публикаций в международных рецензируемых изданиях (DOCX)
 

💾 Халықаралық рецензияланатын басылымдағы жарияланымдар тізімі (PDF)

💾 Халықаралық рецензияланатын басылымдағы жарияланымдар тізімі (DOCX)
 

💾 «Жұмабек Ахметұлы Ташенев» атындағы университеті «Тарих және география» кафедрасының қауымдастырылған профессор м. а., философия докторы (PhD) Токмурзаев Бакыт Салмановичтің ғылыми және ғылыми-әдістемелік еңбектерінің тізімі (PDF)

💾 Cписок научных и научно-методических трудов и. о. ассоциированного профессора кафедры «История и география», доктора философии (PhD) университета имени «Жумабека Ахметулы Ташенева» Токмурзаева Бакыта Салмановича (DOCX)