Білім беру бағдарламаларын әдістемелік қамтамасыз ету бөлімі

Оралова Зауреш Мекенбаевна 

Білім беру бағдарламаларын әдістемелік қамтамасыз ету бөлімінің басшысы, ғылым магистрі, аға оқытушы 

✆ Жұмыс телефоны: +7 (7252) 53-71-52

✆ Ұялы телефон: +7 778 364 86 73

✉ E-mail: adisteme@tashenov.edu.kz


Білімі: – Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, біліктілігі – экономист
– Сырдария университеті, Педагогика және психология бакалавры

Кәсіби жетістіктері: – 2014 ж. – Мақтарал аудандық «Нұр Отан» филиалының Құрмет грамотасы.
- 2014 жылы аудандық мәслихаттың Құрмет грамотасы;
– 2017 жыл – «Нұр Отан» партиясы Оңтүстік Қазақстан облысы филиалының Құрмет грамотасы.
- 2018 жыл – Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Алғыс хаты.
– Университеттен келген алғыс хаттар


💾 Құжаттар


Білім беру бағдарламаларын әдістемелік қамтамасыз ету бөлімі Ж.А.Ташенев атындағы университеттің құрылымдық бөлімшесі болып табылады. Кафедраның негізгі мақсаты – университеттің білім беруді дамытудың ағымдағы міндеттеріне сәйкес университеттің білім беру бағдарламаларын жүзеге асыру процесін жобалау, әзірлеу және қолдау негізінде университеттің білім беру қызметінің сапасын қамтамасыз ету. Қазақстан Республикасы, лицензиялау талаптары және аккредиттеу көрсеткіштері.

Осы мақсатқа жету үшін бөлім келесі міндеттерді шешеді:

  • Университеттегі әдістемелік жұмыстың жағдайы мен нәтижелерін талдау, оны жетілдіру бағыттарын анықтау;
  • білім беру бағдарламаларын іске асыру процесін әдістемелік қамтамасыз етуді жобалау, әзірлеу және қолдаудың бірыңғай стратегиясын қалыптастыру;
  • Университеттің кафедралары мен басқа да бөлімшелеріндегі оқу үдерісін әдістемелік қамтамасыз етуді сараптау;
  • әдістемелік қамтамасыз етуді үздіксіз жетілдіру;
  • Университеттің кафедралары мен басқа бөлімшелерінде оқу үдерісін әдістемелік қамтамасыз ету бойынша ұсыныстар әзірлеу, баяндамалар мен анықтамалық материалдарды дайындау;
  • Университетте оқу үдерісін оқу-әдістемелік қамтамасыз етудің бірыңғай ақпараттық ортасын қалыптастыру;
  • Университетте оқу үдерісін әдістемелік қамтамасыз етуге қатысты мәселелер бойынша ақпараттық, әдістемелік және консультациялық қамтамасыз ету бойынша іс-шараларды ұйымдастыру және жүзеге асыру;

Негізгі қызмет түрлері:
- әдістемелік құжаттарды әзірлеу және оқу-әдістемелік қызметті реттейтін жергілікті нормативтік құқықтық актілерді әзірлеуге қатысу.
- оқыту үдерісінің оқу-әдістемелік әдебиеттермен, білім беру бағдарламалары мен қосымша кәсіби құзыреттер бағдарламаларын ақпараттық-кітапханалық қамтамасыз етуді, оқыту деңгейлеріне қойылатын заманауи талаптарға сәйкес пәндер (курстар) бойынша оқу-әдістемелік кешендерді, модульдерді қамтамасыз етуді талдау.
- Электрондық білім беру ресурстарын әзірлеу, оқыту деңгейіне қойылатын заманауи талаптарға сәйкес пәндер бойынша электрондық оқу-әдістемелік жинақтардың деректер қорын қалыптастыру.
- ОӘК әзірлеуді және оларды университеттің білім беру порталында орналастыруды бақылау.
- оқу үрдісіне заманауи әдістемелерді, оқыту технологияларын және оқу-әдістемелік және дидактикалық материалдарды енгізуді үйлестіру.
- Кафедраның редакциялық-баспа қызметін жоспарлау және ұйымдастыру: орындаушы бөлімге бекітілген пәндер (модульдер, курстар) бойынша оқу және оқу-әдістемелік материалдарды басып шығаруды жоспарлау және дайындау.
- оқу-әдістемелік іс-шараларды (конференциялар, семинарлар, біліктілікті арттыру курстары, конкурстар, көрмелер және т.б.) ұйымдастыру және өткізу;
- Университеттің жетекші профессорлары мен доценттерінің ашық дәрістерін ұйымдастыру және бақылау.
- «Оқу-әдістемелік жұмыс» бөлімі бойынша жеке жоспарлардың педагогикалық құрамының орындалуын бақылауды жүзеге асыру.
- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің, университет басшылығының сұранысы бойынша оқу үдерісін әдістемелік қамтамасыз ету мәселелері бойынша ақпарат беру.
- өз құзыреті шегінде бөлімнің мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес басқа да функциялар мен міндеттерді жүзеге асыру.

 

КОРОНАВИРУСТЫҚ ИНФЕКЦИЯНЫҢ ТАРАЛУЫНА БАЙЛАНЫСТЫ ШЕКТЕУ ШАРАЛАРЫ КЕЗЕҢІНДЕ ОҚУ ПРОЦЕСІН ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ (2020-2021 оқу жылының көктемгі семестрі)

ҚБТ қолдану арқылы оқу үдерісін одан әрі жетілдіру бойынша «Сырдария» университетінің жол картасы

Академиялық саясат

Кәсіптік практиканың базалары


Құжаттар

 

Ережелер
💾 Оқу-әдістемелік  кеңес. Университет ережесі.
💾 Білім беру бағдарламаларын сапасын қамтамасыз ету бойынша академиялық комитет
💾 Положение об учебно-методической комиссии факультета
💾 Профессор-оқытушылар құрамының біліктілігін арттыру және қайта дайындау
💾 Білім беру бағдарламаның оқу-әдістемелік кешені
💾 Пәннің оқу-әдістемелік кешені
💾 Білім алушының өзіндік жұмысын ұйымдастыру 
💾 Дипломдық жұмыстың (жобаның) мазмұны мен ұйымдастырылуы
💾 Оқу және оқу-әдістемелік әдебиеттерді баспаға  дайындау
💾 Оқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру және жүзеге асыру
💾 Академиялық адалдық кодексі
💾 «Антиплагиат» жүйесі негізінде жазба жұмыстардың өзіндік орындалуын қамтамасыз ету
 

ЖҰМЫС НҰСҚАУЛАР

ЖН-01-22    Элективті пәндер каталогын дайындау
ЖН-02-22    Профессор-оқытушылар құрамының ашық сабақтары мен өзара сабаққа қатысуын жоспарлау және өткізу
ЖН-03-22    Пәннің оқу жұмыс бағдарламасының (Sillabus) жасалуы мен мазмұнына қойылатын жалпы талаптар
ЖН-04-22    Практикалық / семинар/ зертханалық сабақтарды өткізуге арналған әдістемелік нұсқауды әзірлеу
ЖН-05-22    СӨЖ тапсырмаларын орындауға арналған әдістемелік нұсқауды әзірлеу
ЖН-06-22    Курстық  жұмысты (жобаны) орындауға арналған әдістемелік нұсқауын дайындау
ЖН-07-22    Қосымша білім беру бағдарламаларының (Мinor) каталогын әзірлеу


 

💾 Диплом жұмысын (жобаны) орындауға арналған әдістемелік нұсқау
💾 Қорытынды аттестаттау өткізу бойынша әдістемелік нұсқау
💾 Методические рекомендации по организации и проведению лекционных и практических занятий
💾 Методические указания по выполнению самостоятельной работы
💾 Өзіндік жұмысты орындау бойынша әдістемелік нұсқаулар
💾 Кәсіби практиканы өткізуге арналған әдістемелік нұсқау (педагогикалық бағыттары)
💾 Кәсіби практиканы өткізуге арналған әдістемелік нұсқау (6В02-Өнер және гуманитарлық ғылымдар, 6В03-Әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпарат, 6В04-Бизнес басқару және құқық, 6В05-Жаратылыстану ғылымдары…)

💾 Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру
💾 Профессор-оқытушылар құрамының педагогикалық жүктемесін жоспарлау
💾 Қорытынды аттестаттау
💾 Дуальды оқытуды ұйымдастыру
💾 Инклюзивті білім беру
💾 Білім алушының өзіндік жұмысын ұйымдастыру
💾 Академиялық кеңес
💾 Ректорат
💾 Пәннің оқу-әдістемелік кешені
💾 Дипломдық жұмыстың (жобаның) мазмұны мен ұйымдастырылуы
💾 Профессор-оқытушылар құрамының біліктілігін арттыру және қайта дайындау
💾 Білім беру бағдарламасының оқу-әдістемелік кешені
💾 Оқу және оқу-әдістемелік әдебиеттерді баспаға дайындау
💾 Кафедраның оқу-әдістемелік секциясы туралы
💾 Академиялык комитет және сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссия
💾 Бакалавриат туралы ереже
💾 Жұмыс нұсқаулар

💾 Пәннің оқу жұмыс бағдарламасының (sillabus) жасалуы мен мазмұнына қойылатын жалпы талаптар
💾 Жұмыс оқу жоспарын дайындау

💾 2021-2022 оқу жылына арналған университет академиялық кеңесінің жоспары
💾 Алгоритм действий университета «Сырдария» по переходу с офлайн на онлайн обучение в случае ухудшения эпидемиологической ситуации
💾 Жұмыс берушілермен бірлескен іс-шаралар жоспары
💾 2021-2022 оқу жылына арналған оқу-әдістемелік басқарманың жұмыс жоспары
💾 План мероприятий университета «Сырдария» на 2021-2022 учебный год по информационно-разьяснительной работе реализации учебного процесса в период ограничительных мер
💾 Қосымша білім беру бағдарламаларының (minor) каталогы 2020-2021 оқу жылында қабылданғандар үшін
💾 Каталог дополнительных образовательных  программ (minor) для поступивших в 2020-2021 учебном году
💾 «Антиплагиат» жүйесі негізінде жазба жұмыстардың өзіндік орындалуын қамтамасыз ету
💾 Дипломдық жұмыстың (жобаның) мазмұны мен ұйымдастырылуы
💾 Диплом жұмыстарын (жоба) қорғау немесе кешенді емтиханды тапсыру кестесі