ФАКУЛЬТЕТТЕР

Бүгінгі таңда Жұмабек Ахметұлы Тәшенев атындағы Университетінде 4 факультет жұмыс істейді. Барлық факультеттер арнайы түрде белгігі бір мамандық бойынша мамандарды дайындауды жузеге асырады. Факультет университеттің оку, ғылыми әдістемелік және әкімшілік бөлімшесі болып табылады. Факультетті университеттің Ғылыми Кеңесі сайлайтын дәрежесімен атағы бар білікті әрі беделді мамандар басқарады.

1. "Педагогика және филология" факультеті

  1. "Педагогика және психология" кафедрасы
  2. "Филология және шетел тілдері" кафедрасы

2. "ІТ және экономика" факультеті

  1. "Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар" кафедрасы
  2. "Математика және информатика" кафедрасы
  3. "Экономика және құқық" кафедрасы

3. "Технология және дизайн" факультеті

  1. "Химия және биология" кафедрасы
  2. "Өнер және дизайн" кафедрасы

4. "Дене шынықтыру және дизайн" факультеті

  1. "Дене тәрбиесі және спорт" кафедрасы
  2. "Тарих және география" кафедрасы

Профессор оқытушы құрамы